Single Use Plastics: bewuster verpakken in het nieuwe jaar

2 minuten

Nu afhalen en bezorgen aan een opmars bezig zijn, gebruiken we ook steeds meer verpakkingsmaterialen. Maar dat vlak heeft in het komende jaar een belangrijk aandachtspunt. Vanaf 3 juli 2021 geldt in de Europese Unie namelijk nieuwe wetgeving om Single Use Plastics terug te dringen 

Waar gaat het om?

Allereerst is het goed om even stil te staan bij wat Single Use Plastics zijn. In de eerste plaats zoals de naam aangeeft: plastic wegwerpproducten die niet meermaals worden gebruikt. Denk aan plastic en bioplastic bordjes, bekers, roerstaafjes en bestek. Maar anders dan je misschien denkt, gaat het volgens de richtlijn niet alleen om producten die geheel uit plastic bestaan. Zo vallen ook producten die gedeeltelijk uit plastic bestaan onder deze categorie. Denk aan een kartonnen drinkverpakking met plastic beschermingslaag. 

Hoe ze op ‘hoger niveau’ aan oplossingen werken  

Via samenwerking op grote schaal. In Nederland hebben 22 brancheorganisaties, waaronder KHN, en het Kennisinstituut Duurzame Verpakkingen een Brancheplan Duurzame Verpakkingen opgesteld. Daarin komen onder meer de volgende doelen langs:

  • Zorgen voor minder verpakking per product (bijvoorbeeld door meer te werken met herbruikbare verpakkingen of door dit op andere manieren terug te dringen).
  • Verpakkingen voor eenmalig gebruik op een betere manier inzamelen en recyclen. 
  • Verpakkingen voor eenmalig zo ontwerpen dat ze - beter - kunnen worden gerecycled (bijvoorbeeld geen losse doppen, maar doppen die aan de fles vast zitten).
  • Met partners materialen inzetten met een zo laag mogelijke impact op het milieu.  
  • Communiceren om consumenten en gasten bewust te maken van het belang. (Bijvoorbeeld door op een drinkbeker een instructie te plaatsen voor hoe het product wordt verwerkt). 

 

Wat kun je binnen je restaurant doen?

De ‘bal’ ligt op dit moment grotendeels bij de overheid, afvalverwerkers en producenten. Maar binnen je eigen restaurant kun je je nu ook al voorbereiden. 

Kijk kritisch naar alternatieven
Geen plastic, maar karton, papier of andere natuurlijke alternatieven. Let op: bioplastics en papier met kunststof coatings vallen onder Single Use Plastics en zijn niet automatisch duurzamer. Vraag vooral ook je leverancier om tips. 

Bekijk het vanuit een breder perspectief
Denk in een circulair businessmodel. Vervang Single Use Plastics niet automatisch voor een één-op-één alternatief, maar onderzoek ook of het anders kan. Veel horecazaken hebben no waste in de keuken al hoog op het prioriteitenlijstje staan. Maar onderzoek vooral ook hoe je dit breder kunt trekken. Circulair denken en werken als usp.  

Werk samen
Zoals we hierboven al aangaven. Je hoeft het niet alleen te doen. Breng vooral kennis vanuit verschillende invalshoeken samen. Vraag ook gerust je leverancier om tips. Meer mensen weten immers ook meer. 

De blog kwam mede tot stand dankzij NowNewNext.